70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Pożyczki społecznościowe

Wyszukiwarka Google znalazła do Ciebie Pożyczki Mikro gdzie możesz szybko złożyć TERAZ wniosek online o pożyczki w 15 minut

Pożyczka Mikro jest pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła całkowicie bezpieczny sposób inwestowania dodatkowych środków, z którego skorzystać może każda osoba która ukończyła 18 lat.

Proponowanym przez nas sposobem inwestycji jest dołączenie do partnerskiego programu udzielania pożyczek społecznościowych, w których mamy zaszczyt bycia pośrednikiem.

Każdy z naszych inwestorów dostaje od Pożyczka Mikro indywidualny login oraz hasło dostępu do dedykowanej platformy internetowej za pośrednictwem, której można udzielać pożyczek społecznościowych. Na tą platformę nasi pracownicy dodają wszystkie wnioski podchodzące od potencjalnych pożyczkobiorców. Każdy inwestor samodzielnie podejmuje decyzje o tym komu zamierza udzielić pożyczki. Przed dokonaniem tego wyboru ma dostęp do informacji takich jak pełne dane osobowe ubiegającego się o pożyczkę społecznościową, kwota pożyczki na jaką został złożony wniosek, przewidywane oprocentowanie pożyczki, informacje o sytuacji finansowej oraz zawodowej potencjalnego pożyczkobiorcy. Ponadto, aby całkowicie zabezpieczyć inwestowane przez naszych wspólników środki finansowe, każdy z naszych potencjalnych pożyczkobiorców ma obowiązek przekazania nam przedmiotu zastawu. Jest to sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, który zapewnia maksimum bezpieczeństwa naszym inwestorom. Przedmiot zastawu musi być w nienagannym stanie technicznym oraz wizualnym. Ponadto jego wartość na rynku wtórnym musi szacować się na poziomie równym bądź wyższym niż kwota pożyczki o jaką ubiega się potencjalny klient.

Na zarobki każdego z naszych inwestorów składa się oprocentowanie udzielonych pożyczek, wszelkie opłaty ponoszone przez pożyczkobiorców za opóźnianie ostatecznych terminów spłaty, naliczane przez naszą firmę odsetki związane z nieterminową spłatą pożyczki bądź  całkowity zysk z ewentualnej sprzedaży przedmiotu zastawu. Należy przy tym zaznaczyć, że sprzedaż przedmiotu zastawu nasza firma bierze na siebie, a jeżeli nie uda nam się tego zrobić w ciągu 30 dni od zaprzestania przez pożyczkobiorcę spłaty jego zobowiązania samodzielnie wrócimy pożyczkodawcy zainwestowane pieniądze. Każdy z naszych inwestorów pierwsze zarobki osiąga już po 30 dniach od udzielenia pierwszej pożyczki społecznościowej.

Wszystkie środki finansowe zgromadzone są na koncie znajdującym się na naszej dedykowanej stronie internetowej. Każdy z naszych inwestorów, bez jakichkolwiek opłat oraz ograniczeń, ma prawo wypłacać je na osobisty rachunek bankowy bądź za ich pomocą udzielać kolejnych pożyczek społecznościowych.

Naszym inwestorem może zostać każda osoba, która osiągnęła pełnoletność oraz dysponuje jakimkolwiek wkładem początkowym, który może przeznaczyć na udzielanie pożyczek społecznościowych.

Aby rozpocząć współpracę w udzielaniu pożyczek społecznościowych za pośrednictwem firmy Pożyczka Mikro należy skontaktować się z naszym przedstawicielem drogą mailową lub telefonicznie. Pracownik z całą pewnością wyjaśni wszelkie dodatkowe pytania oraz wątpliwości dotyczące współpracy w udzielaniu pożyczek społecznościowych oraz poinformuje, w jaki sposób możemy podpisać umowę partnerską.

0 0 vote
Daj ocenę